Vennootschapsbelasting: overzicht nieuwigheden in 2024

De start van een nieuw jaar heeft altijd een aantal fiscale nieuwigheden in petto. Ook in 2024 mag u zich aan een aantal veranderingen in de vennootschapsbelasting verwachten. Met welke wijzigingen moet u rekening houden?

Wettelijke indieningstermijnen

Naar jaarlijkse gewoonte informeert de FOD Financiën belastingplichtigen over de uiterlijke indieningstermijnen van de fiscale aangiftes. Om extra rechtszekerheid te bieden, worden deze termijnen op elkaar afgestemd voor de belastbare tijdperken gelinkt aan de aanslagjaren 2024 en volgende. De wettelijke indieningstermijnen voor vennootschappen zien er als volgt uit:

Gebied:

Verplichte melding betaalde huurvergoeding bij aangifte vennootschapsbelasting

Vanaf aanslagjaar 2024 geldt een verplichte melding voor vennootschappen die een onroerend goed huren of een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of ander zakelijk gebruiksrecht houden. Betaalt uw vennootschap huurvergoedingen of vergoedingen voor zakelijke rechten aan particulieren, vzw's of rechtspersonen en ontvangt zij hiervoor geen factuur? Dan moet u bij uw VenB-aangifte een bijlage toevoegen, zodat de betaalde vergoedingen als beroepskost gekwalificeerd blijven. Deze bijlage bevat onder meer de identificatie van verhuurder of verlener van het zakelijk gebruiksrecht, het adres van het onroerend goed en het bedrag van de toegekende (huur)vergoedingen.

Update percentages investeringsaftrek

Via de investeringsaftrek kan uw vennootschap fiscale subsidies ontvangen voor bepaalde investeringen. Voor 2024 zijn de volgende percentages van toepassing:

Vanaf 1 januari 2025 zullen deze percentages aangepast worden naar thematische investeringsaftrekken met vaste percentages.

Nieuwe maatregelen uit programmawet

Eind 2023 werd - naar aanleiding van de begrotingscontrole - de programmawet goedgekeurd. Een greep uit de nieuwe maatregelen:

accounting together

Samen met u gaan we voor het beste.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Meer info