Hervorming patrimoniumtaks voor vzw's, ivzw's en private stichtingen vanaf 2024

Tot aanslagjaar 2023 waren vzw's, internationale vzw's (ivzw's) en private stichtingen onderworpen aan een taks van 0,17% op de waarde van hun bezittingen (weliswaar met een vrijstelling van een eerste schijf van 25.000 EUR aan bezittingen).

Sinds 1 januari 2024 geldt een hervormd tariefstelsel, waarmee de wetgever deze tarieven in lijn wil brengen met de evolutie van de erfbelasting.

Nieuwe progressieve tarieven en hogere vrijstelling

Vanaf 2024 moet u rekening houden met de volgende tarieven:

Ook buitenlandse bezittingen in het vizier

Tot nu toe was de patrimoniumtaks niet van toepassing op onroerende goederen die in het buitenland gelegen waren. Op basis van rechtspraak van het Grondwettelijk Hof komt hier een einde aan. Tegelijk werd een regeling uitgewerkt om dubbele belasting te voorkomen. Concreet: wanneer een onroerend goed in het buitenland aan een gelijkaardige (patrimonium)taks onderworpen is, wordt de Belgische patrimoniumtaks - mits voldaan wordt aan een aantal formaliteiten - verminderd met de buitenlandse belasting (omgerekend in euro op de betaaldatum).

Belastingverminderingen voor specifieke sectoren

In het kader van de hervormde patrimoniumtaks ontziet de wetgever de volgende sectoren:

Voor deze sectoren wordt de waarde van hun bezittingen verminderd met 62,3%, zodat er slechts 37,7% van de waarde van hun bezittingen wordt belast. Hierdoor betalen deze instellingen nooit meer dan (afgerond) 0,17% op hun bezittingen.ext

accounting together

Samen met u gaan we voor het beste.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Meer info