Disclaimer

Alle e-mailberichten van Accto zijn, samen met de bijlagen, strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) vermeld in het elektronische adres.  Als u deze e-mailberichten per vergissing zou hebben ontvangen, vestigen wij uw aandacht op het feit dat het strikt verboden is om de informatie uit deze e-mails te kopiëren, door te sturen of te gebruiken.  Gelieve dit te melden via het e-mailadres contact@accto.be en het e-mailbericht in kwestie onmiddellijk te willen vernietigen.

E-mails kunnen virussen verspreiden. Accto heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen, en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

accounting together

Samen met u gaan we voor het beste.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Meer info